IMG_1098

Schooltijden

Op de Zandbloem hanteren wij het continurooster en hebben we een vijf-gelijke-dagenmodel. Dit betekent dat alle leerlingen op school zijn van 8.30 tot 14.00 uur.

De leerlingen lunchen in hun eigen groep met hun eigen leerkracht. Het 10-uurtje en de lunch nemen de kinderen van huis mee. De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal op school en de groepen 3 t/m 8 gymmen in sporthal ’t Veerhuis.