IMG_1142

Missie en visie

Als school staan wij voor de taak om je kind(eren) een fijne en plezierige basisschooltijd te bieden. Wij streven naar goed onderwijs, waardoor onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren. Met aandacht voor hun creativiteit en met als fundament hun welbevinden.

Het logo en motto van de Zandbloem laat aspecten van de identiteit van onze school zien: warm, samen, aandacht voor het kleine, zicht op groei en ontwikkeling, betrouwbaar en een basis om jezelf te mogen zijn!

Samen doen is samen groeien

Op basisschool de Zandbloem leren wij kinderen om te zijn wie ze zijn, we leren om te weten en te doen en we leren om samen te leven.

Talentontwikkeling: leren om te zijn wie je bent

Elk kind heeft zijn eigen identiteit en talenten. Op basisschool de Zandbloem mag iedereen zich breed en op zijn eigen tempo ontwikkelen. We sluiten aan bij de leerbehoeften van het kind waardoor we bijdragen aan de talentontwikkeling. Hierin hebben we hoge verwachtingen waar fouten gemaakt mogen worden om van te leren.

Succesvol leren: leren om te weten en te doen

Kennis en vaardigheden toepassen, geeft kinderen vertrouwen in eigen kunnen. Dit doen wij op de Zandbloem door een effectieve instructie van de leerkracht. Met behulp van het GRIMM-model verschuift de verantwoordelijkheid van het leren tijdens de les van de leerkracht naar de leerling. De leerling vergroot zijn kennis, bepaalt zijn eigen doelen en is succesvol aan het leren. Wij staan hierbij voor actief leren, samenwerking, motivatie en betrokkenheid.

Samen door gelijkwaardigheid en betrokkenheid: leren om samen te leven

Samen leven gaat over hoe je als kind functioneert in een veilige samenleving. Een veilige samenleving betekent bij ons respect hebben voor elkaar, gelijkwaardig zijn, elkaar helpen en klaarstaan voor een ander. We leren onze kinderen een actief burger te zijn en zich verantwoordelijk te laten voelen in onze gezamenlijke maatschappij.

Samen doen is samen groeien: met de school, ouders en het kind

Samen doen is het betrekken van het kind bij zijn eigen onderwijs. Het kind voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. Hierin vinden we de betrokkenheid van ouders een groot belang. Op de Zandbloem hechten we veel waarde aan goed contact tussen de school, de ouders en het kind. Door een goede samenwerking, de wederzijdse betrokkenheid, inzet en open communicatie laten we het kind samen groeien.

De bedoeling van de Zandbloem:

  • Als kind op de Zandbloem mag jij je breed ontwikkelen.
  • Je werkt aan je eigen identiteit, om te ontdekken wie je bent en wie je wilt zijn.
  • Je hebt veel talenten en die mag je ontdekken.
  • Je bent onderdeel van deze samenleving, waarin jij een kritisch en sterk kind bent.
  • Daar heb je kennis en vaardigheden voor nodig.
  • En dat doe jij samen met je ouders en de school.

De bedoeling van de Zandbloem

De bedoeling van de Zandbloem