IMG_1190

Onze identiteit

De Zandbloem is een protestants-christelijke basisschool. Alle kinderen zijn bij ons welkom, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen mogen er zijn op onze school. In alle diversiteit willen we met de leerlingen, ouders en leerkrachten een gemeenschap vormen van mensen die er voor elkaar zijn.

Wij willen leerlingen op basis van de Bijbelse waarden een basis van vertrouwen geven: het vertrouwen dat ze er in het leven niet alleen voor staan, dat ze met hun gaven en talenten tot bloei kunnen komen, en dat ze hun eigen unieke bijdrage aan een leefbare samenleving kunnen leveren. Dat betekent dat we onze leerlingen het besef willen meegeven dat ze er mogen zijn.

Methode Trefwoord

We werken met de godsdienstmethode Trefwoord. Deze methode is maatschappelijk georiënteerd. De school leert de kinderen de Bijbelverhalen kennen en van daaruit, op eigen niveau, ook het verband te leggen met hun eigen leef- en belevingswereld.

Samen vieren

De belangrijkste christelijke feesten (Kerst en Pasen) worden gevierd met aandacht voor de achtergrond van die feesten. We streven ernaar dat deze vieringen betekenisvol zijn voor alle kinderen op onze school.