IMG_1017

Een goede plek voor je kind

Een school kiezen voor je kind is een hele verantwoordelijkheid. Het team van basisschool de Zandbloem is zich daar goed van bewust. We willen het beste voor je kind en we doen er alles aan om jouw zoon of dochter een fantastische schooltijd te bezorgen.

Iedereen kent elkaar

Aan de rand van het Lotusplantsoen staat brede school De Lotus. In dit gebouw vind je de Zandbloem, een protestants-christelijke school in de wijk Hoog-Zandveld in Nieuwegein. De goede sfeer en het open contact zijn onze kracht en ouders ervaren de school als rustig, warm en vertrouwd. Een fijne plek waar iedereen elkaar kent en waar ieder kind zich gezien voelt. Iedereen is van harte welkom op onze school!

IMG_0988

Samen doen is samen groeien!

‘Samen doen is samen groeien’ is ons motto. Kinderen, ouders en school werken samen aan de brede ontwikkeling van de kinderen, met als doel dat ze gemotiveerd naar school gaan en dat ze kunnen groeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat doen we door aandacht te besteden aan het welbevinden, betekenisvolle lessen te geven en door de leerlingen eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces.